Žydai Utenos savivaldoje

1928 m. rinkimuose į Utenos miesto tarybą buvo sudarytas bendras kandidatų žydų sąrašas „Vienybė“, į kurį įėjo 32 asmenys. Sąraše pagal profesijas daugiausia buvo krautuvininkų – 11, taip pat 7 prekybininkai, 2 buhalteriai, po 1 tarnautoją, kurpių, juvelyrą, elektrotechnikas ir kt.

Po 1931 m. rinkimų 7 iš 12 miesto tarybos narių buvo žydai. (68 LCVA. F. 1297. Ap. 1. B. 66. L. 10. L. Vaino 1928 liepos m. 12 d. Prašymas Utenos miesto valdybai dėl žemės sklypo išnuomavimo.)

Abromas Žuratas, be kita ko, savamokslis, nuo 1924 iki 1927 m. dirbo Utenos miesto burmistro padėjėju, o nuo 1927 iki 1931 m. pats ėjo burmistro pareigas.