Žudynių organizatoriai ir vykdytojai

Beveik visuose šaltiniuose nurodoma, jog visam žydų atskyrimo, apribojimo getuose ir žudynių procesui vadovavo vokiečių paskirtas Utenos komendantas Gisas (tikriausiai, originali forma Hiss ar Giss). Kol kas nepavyko aptikti šaltinių, kurie aiškiai įvardintų šio asmens tapatybę, iš kur jis atsirado ir kieno sprendimu užėmė šias pareigas.

Žydų administravimui buvo pasitelkti lietuviai, jie, kartu su vokiečiais, ir žudė Rašės miške.

Lietuvos žydų Izraelyje asociacijos sąrašas

http://www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=14336&BSP=14430&BSS59=14336

A.Mitalo ir V.Jonaičio istorinė apybraiža

aaa

Alfonsas Patalauskas, 1941 m.
Alfonsas Patalauskas, 1960 m. „Lenino keliu“ iliustracija
Jonas Grigaliūnas, 1960 m. „Lenino keliu“
Jonas Grigaliūnas, 1960 m. „Lenino keliu“ iliustracija

1960 m. Utenos rajono laikraštyje „Leninio keliu“ spausdintoje A.Mitalo ir V.Jonaičios apybraižoje nurodyti šie asmenys, dalyvavę žudynėse:

 1. Alfonsas Patalauskas, 30 m.
 2. Juozas Lisauskas iš Nemeikščių
 3. Jonas Graužinis
 4. Antanas Graužinis
 5. Juozas Straižys iš Nemeikščių
 6. Juozas Ažubalis
 7. Antanas Audickas
 8. Antanas Varnas
 9. Povilas Žvironas
 10. Jonas Mikulėnas iš Sudeikių
 11. Leonas Urvilis
 12. Povilas Giriūnas
 13. Rameika (partizanų vadovas)
 14. Norbutas
 15. Baltuška (kalėjimo vadas)
 16. Petrauskas
 17. Juodėnas (geto komendatas)
 18. Dziukas (Utenos miesto komendantas)
 19. Jonas Maželis (elektrikas)
 20. Jonas Kalinskas
 21. Mykolas Oželis (?Aželis)
 22. Antanas Žilėnas
 23. Pranas Šruckus
 24. Savickas
 25. Legus

1944 m. ypatingosios komisijos aktas

L.Bekeris įvardina (remdamasis 1944 m. komisijos aktu) šiuos asmenis, prisidėjusius prie žydų žudymo Utenoje:

 1. Feliksas Vidžiūnas, Prano
 2. Stasys Lipinskas, Zigmundo
 3. Antanas Puodžiukas
 4. Povilas Kovaliūnas
 5. Bronius Ulba
 6. Povilas Krauliūnas
 7. Pavel Krapkin
 8. Stasys Bilevičius
 9. Kazys Grigaliūnas