Boruchas Lacas (Bernard Lown)

1935 metais (tuomet tebuvo 13 metų amžiaus) kartu su šeima išvyko į JAV.

Nobelio premija

1980 metais apdovanotas Nobelio taikos premija už judėjimą gydytojai prieš atominį ginklą.

Biografinė knyga

Utenos bibliotekos iškarpos

kažkada dienraštyje „Tiesa“
kažkada dienraštyje „Tiesa“

Apdovanojimas Lietuvos valstybės ordinu

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
DEKRETAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO
LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS
VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO)
DIENOS PROGA

2002 m. birželio 14 d. Nr. 1806
Vilnius

1 straipsnis.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais   a p d o v a n o j u   šiuos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius:

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Komandoro kryžiumi

[..]

Bernardą LOWNĄ – profesorių daktarą, žymų kardiologą ir kovotoją už taiką, Nobelio premijos laureatą (JAV);

[..]

2 straipsnis.
Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS    VALDAS ADAMKUS