Mokyklos

1923 m. žydų sionistų draugija „Tarbut“ Utenoje įsteigė žydų pradžios mokyklą, kurioje buvo mokoma hebrajų kalba. Mokykla veikė Vyžuonų g. 7 – Borisų name.

Nuo 1930 m. labiau pasiturinčių žydų vaikai kartu su lietuviais pradėjo lankyti ir ,,Saulės“ gimnaziją (71 – LCVA. F. 843. Ap. 1. B. 217. Utenos miesto pilnateisių ir pilnamečių žydų sąrašas.).

1938 m. Utenos žydai savo lėšomis dabartinės Utenos pagrindinės mokyklos kieme, Vyžuonų g. 16, pastatė kitą mokyklą.

1939 metais, Vilniaus atgavimo proga, žydų ir lietuvių mokiniai gimnazijos kieme pasodino ąžuoliuką, tebeaugantį iki šiol.

Gimnazijoje žydų mokėsi ne daug – 1940 m. 1 a klasėje iš 45 mokinių tik 3 buvo žydaitės – F.Levjoraitė, F.Šapiraitė ir S.Kurickaitė.

Skirtingų tautybių vaikai tarpusavyje sutardavo. Pavyzdžiui, Dovydo Chajeto dukrai Merei sunkiai sekėsi mokslai, tad jos bendraklasė Jadvyga Markevičiūtė lankydavo ją ir padėdavo ruošti pamokas.