Sporto draugijos

Makabi Utenoje 11pslKnygoje apie futbolą Utenoje „Ąžuolo šaknys“ jos autorius Gediminas Kalinauskas rašo (11 psl.):

Pirmieji – „Makabi“

Visų sporto įvykių nuošalėje neliko ir Utena. Pasak daugelio ano meto liudininkų, pirmieji futbolo entuziastai buvo žydų vaikai, kamuolį spardę miesto dykynėse ir namų kiemuose. Kai kurių giminių leksikone vietoj žodžio futbolininkas buvo net tariama „makabistas“.

Kada Utenoje įsikūrė „Makabi“ skyrius, nepavyko nustatyti, bet dėl pirmumo abejoti netenka.

Žydų jaunimas buvo subūręs futbolo komandą „Makabi“, kuri rungtyniaudavo prieš Utenos šaulių futbolo komandą. 1924 metų šaulių žurnalo „Trimitas“ 203-jame numeryje rašoma:

Rugpjūčio 19 d. 6 val. vakaro įvyko pirmosios Utenoje futbolo rungtynės tarp vietinių šaulių ir Utenos žydų „Makabi“ komandų. Publikos rungtynių pasižiūrėti prisirinko gana daug. Pažymėtina, kad publikoje matės vietos inteligentų (…) Prieš tai lijo ir rungtyniuotis teko ant slidžios žolės, dėl to žaidimas ėjo sunkokai. Šaulių komanda laikėsi tvirtai ir žaidimas vyko visą laiką prie „Makabi“ vartų. Rungtynės baigėsi 5:0 (1:0) šaulių naudai. Tos rungtynės paįvairino pilką ir užsnūdusį uteniškių gyvenimą“.