Žydų gelbėtojai

Pasaulio tautų teisuolių duomenų bazėje (anglų kalba) pagal vietovę „Utena“ yra registruota 16 asmenų, gelbėjusių žydus:

  • Kalinkienė Veronika (Misiūnaitė)
  • Kibelaitė Juozapa (vienuolė)
  • Eigelytė, Stefanija (vienuolė)
  • Rudėnai Kazimieras ir Veronika (Kraujelytė)
  • Svilienė Elžbieta
  • Janonienė Ona (Žvironaitė), jos dukros Lelienė Vera (Janonytė), Sukiėnė Genovaitė (Janonytė) ir sūnus Janonis, Jonas
  • Vitkauskienė Rachelė, jos sūnūs Vitkauskas Povilas ir Vitkauskas, Juozas
  • Statauskai Jonas ir Stasė
  • Galvonaitė Marcelė

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro duomenys

Visas sąrašas – http://genocid.lt/Leidyba/12/sakaite.htm

Liudininkų prisiminimai

Ką ugnis ir laikas nusineša, „Utenis“, 2001 m. balandžio 19 d., psl. 5:

Matydamos nacių žiaurumą uteniškės moterys ėjo pas vokiečių komendantą, prašydamos leisti joms paimti ir auginti 2000 žydų vaikų. Tuo reikalu buvo įteiktas ir prašymas, pasirašytas kelių šimtų uteniškių, tačiau žydų žudynėms vadovavęs iš Vokietijos atvykęs Gisas pagrasino žydų likimu ir prašytojoms; kai kuriuos pasirašiusius ilgai tardė ir vertė registruotis Gestapo įstaigoje.

Ignotas Ragauskas

Pasaulio anykštėnų bendrijos informacija – http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1889

Išliko liudijimų, kad 1941 m. liepos viduryje jis sakė pamokslą Vyžuonų bažnyčioje, pasipiktinęs prasidėjusiomis žydų žudynėmis, ragino tikinčiuosius jokiu būdu prie tokio smurto neprisidėti, laikytis  žmoniškumo taisyklių. Dėl tokio viešo pasisakymo ir dėl to, kad buvo priglaudęs ir slėpė kelias žydes, dvasininkas buvo įskųstas, suimtas ir įkalintas Utenos kalėjime.

Mirė 1941 m. rugpjūčio 7 d. Rašės miške šalia Utenos – buvo sušaudytas kartu su žydais už viešą žydų žudynėse dalyvavusių lietuvių pasmerkimą. Palaidotas bendroje holokausto aukų kapavietėje.

1944 m. lapkritį palaikai buvo ekshumuoti ir perlaidoti Utenos senosiose kapinėse. Kapą ženklina geležinis kryžius su skardos lentele ir įrašu: „A+A / Kunigas Ignas / Ragauskas / 1891–1941 / Tragiškai žuvęs“. Kunigo I. Ragausko pavardė ir gimimo bei mirties metai iškalti ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje kunigų memoriale.

I. Ragauskas apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties, 2015 m.).

Juozapas Čepėnas, R.Rauduvė, Antanas Vienuolis

Apie Romos katalikų bažnyčios kunigai – žydų gelbėtojus: http://www.slaptai.lt/index.php/gyvenimo-skandalai/6087-lietuvos-kunigai-zydu-gelbetojai.html