Ruvinas Kabas

Ketvirtadieninis turgus priešais R.Kabo pastatus Utenio aikštėje (iš zydai.lt)
Ketvirtadienio turgus priešais R.Kabo pastatus Utenio aikštėje (iš zydai.lt)

Dabar Utenio aikštės vidurys yra tuščias, bet tarpukariu čia stovėjo keli didžiuliai sujungti pastatai, kurie priklausė Ruvinui Kabui.

Čia veikė B.Bermano galanterijos ir manufaktūros prekių parduotuvė, o antrame aukšte buvo įsteigta valgykla (36 Lietuvių enciklopedija. T. XXXII. P. 343).